• logo10_small
Advies

Teams en afdelingen worstelen nogal eens met het maken van een vertaalslag van de corporate missie en strategie naar de eigen situatie, met de invoering van nieuwe werkwijzen, met het verbeteren van de resultaten of de onderlinge samenwerking. Menkander zorgt voor een heldere analyse en een concreet plan van aanpak om van de huidige naar de gewenste situatie te komen. Daarbij houden we het graag simpel. De puzzel, de analyse en de oplossing(en) worden gepresenteerd in klare taal.

Hoewel het erop lijkt dat het werk nu gedaan is, begint het feitelijk pas. Immers: de voorgenomen veranderingen moeten ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Het enige wat dan telt is gedrag. Menkander weet wat ervoor nodig is om mensen in beweging te brengen en te laten beseffen dat zij zelf het verschil maken! Wij zijn supersterk in het doorvoeren en implementeren van veranderingen.

Een van de manieren om teams, leidinggevenden en medewerkers te helpen bij het leren van nieuw gedrag is coaching. Coaching is ‘leren leren’: het is een zeer effectieve methode om mensen en teams te helpen bij hun ontwikkeling en groei. De focus is (dus) anders dan bij adviseren. Terwijl een adviseur oplossingen aandraagt, helpt een goede coach juist teams en medewerkers hun eigen antwoorden en oplossingen te vinden. Menkander verstaat de kunst van het coachen en assisteert ook bij learning on the job.

216