• red_small
Communicatie

Goede communicatie draagt bij aan het succes van een organisatie, een team of project. Communicatie zorgt ervoor dat de koers en de doelen helder zijn en helpt bij de acceptatie van het nut en de noodzaak van een nieuwe aanpak. Omgekeerd kan het niet of te laat communiceren leiden tot argwaan of weerstand en zelfs tot het mislukken van een plan. Communicatie is een kritieke factor bij het:
* bereiken van collega’s, belanghebbenden en andere doelgroepen
* creëren van draagvlak
* motiveren van mensen
* doorvoeren van ingrijpende veranderingen
* levendig houden van relaties
* oplossen van crisissituaties

Menkander adviseert en ondersteunt teams en afdelingen bij (het verbeteren van) de samenwerking en de communicatie.

216