• turquois_small
Kwalitatief onderzoek

Doen we wel de goede dingen en doen we die dingen wel goed? Waar zitten struikelblokken en welke oplossingen zijn er? Hoe kunnen we de kwaliteit of de samenwerking verbeteren? Onderzoek is dé manier om antwoord te krijgen op dergelijke vragen. Zodat een andere koers of werkwijze kan worden gekozen, of het beleid kan worden bijgesteld.

Menkander verricht met name kwalitatief onderzoek. Daarbij gaat het niet zozeer om cijfermatig onderbouwde en 'harde' uitkomsten, maar om het verhaal, de meningen, wensen en behoeften van de medewerkers en doelgroep(en). Kwalitatief onderzoek is verkennend, evaluatief en indicatief van aard. We combineren onderzoeksmatige en bedrijfsjournalistieke principes. Onze werkwijze kan worden omschreven als geïnteresseerd in mensen, vasthoudend in het stellen van vragen, gestructureerd in het afnemen van interviews en nauwgezet in de productie van bondige en heldere rapporten.

216