• yellow
Project- en programmamanagement

Projecten en programma’s aansturen is minder eenvoudig dan vaak wordt gedacht. Bij een project is het niet alleen van belang om te letten op een goede beheersing in termen van tijd, geld en kwaliteit, maar ook om zorg te dragen voor een goede aansturing van het proces. Bij programma’s komt daar het bewaken van de samenhang en coördinatie van activiteiten nog bovenop.

Menkander heeft ruime ervaring met het leiding geven aan verschillende soorten projecten en programma’s, maar ook met het vervullen van lijnfuncties op interim-basis.

216